O Roper Engineering

team

Roper Engineering je společnost specializující se na návrh, vývoj, konstrukci a výrobu laboratorních zařízení. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti průmyslových aplikací v metalografickém, v plastikářském, v gumárenském, popř. v petrochemickém průmyslu.

Ve společnosti pracují přes čtyři desítky odborníků z různých oborů, jako jsou mechanická konstrukce, vývoj elektroniky, návrh aplikačního softwaru a programů pro mikrokontroléry typu Altera, NEC nebo PIC.

Roper Engineering spolupracuje na vývojových projektech také s technickými univerzitami v Ostravě (VŠB-TU) a ve Zlíně (Univerzita Tomáše Bati). Taktéž dlouhodobě využívá spolupráci s místními studenty na úkolech v oblasti testování laboratorních zařízení, popřípadě vývoje elektroniky a programování.

Společnost byla založena v září roku 2004 americkou společností Roper Industries a dlouhodobě spolupracuje se sesterskými společnostmi sídlící v Evropě a v Severní Americe.

Roper Engineering
2015 All right reserved to Roper engineering s.r.o.
Created by RKiS.cz - Internet services
robot