# O Roper Engineering 🇨🇿

Roper Engineering s.r.o. je společnost podporující vývojové a výrobní aktivity ostatním firmám ve skupině Roper Technologies (opens new window). Hlavní je firma Struers ApS (opens new window), která je světovým lídrem v oblasti výroby zařízení a spotřebního materiálu k přípravě metalografických vzorků.

Roper Engineering spolupracuje na vývojových projektech také s univerzitou v Ostravě (VŠB-TU) . Taktéž dlouhodobě využívá spolupráci s místními studenty na úkolech v oblasti testování laboratorních zařízení, popřípadě vývoje elektroniky a programování.

Budova Struers, sĂ­dlo Roper Engineering v OstravÄ›

# Historie Roper Engineering s.r.o.

  • 2004 - SpoleÄŤnost byla zaloĹľena v září roku 2004 americkou spoleÄŤnostĂ­ Roper Industries a dlouhodobÄ› spolupracuje se sesterskĂ˝mi spoleÄŤnostmi sĂ­dlĂ­cĂ­mi v EvropÄ› a v SevernĂ­ Americe.
  • 2011 - Začátek rekonstrukce vĂ˝robnĂ­ch prostor
  • 2015 - StÄ›hovánĂ­ do novĂ© Struers budovy, která je sĂ­dlem spoleÄŤnosti dodnes

# Naše prostory